Informacja o wynikach naboru

Załącznik nr 4

do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze

w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

URZĘDNICZE/KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWUYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCHW KAMIENNEJ GÓRZE:

Referent ds. uczniowskich w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

(nazwa stanowiska pracy i komórki organizacyjnej)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a

wybrana Pani  Magda Toroń zamieszkała w Kamiennej Górze.

(imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Magda Toroń spełnia wszystkie, niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada niezbędną wiedzę do zajmowania w/w stanowiska, co potwierdziła zastosowana technika naboru tj. rozmowa kwalifikacyjna.

 

Pełna treść dokumentu