Unieważnienie postępowania

                                                                                                          Kamienna Góra 10.12.2019 r.

 

 

 

Unieważnienie postępowania

 

W oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [dalej: PZP], Zamawiający niniejszym informuje, że unieważnia  niniejsze postępowanie „Świdczenie usługi sprzątania w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących wraz z salą sportową w Kamiennej Górze“, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) brutto.

               Lista ofert:

Nr

oferty

Nazwa firmy, adres Kwota zł brutto Liczba pkt

doświadczenie+cena

1. NORGE Sp. Z o.o.

Ul. Promienista 121, 60-141 Poznań

241.080,00 100,00
2 CLEAR SYSTEM S.A.

Ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań

250.920,04 96,67
3. „ABC-SERVICE“ Sp.z o.o.

Ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

FILIA w JELENIEJ GÓRZE

Ul. Jana Pawła II 33

58-506 Jelenia Góra

336 761.70 75,85
4. AMLUX Sp. z o.o.

Ul. Grójecka 77

02-094 Warszawa

335.544.00 76,07
5. Impel System Sp. z o.o.

Ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

359.625,24 71,98

                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                             Mariola Jaciuk